• 英語切り替え
  • フランス語切り替え
  • ドイツ語切り替え
  • 韓国語切り替え
  • マレー語切り替え
岡山県立城東高等学校_校章
岡山県立城東高等学校_校章
岡山城東高校

Kandungan oleh Melayu

Ⅰ. Gambaran Keseluruhan Sekolah
Sekolah Menengah Okayama Joto (ditubuhkan pada April 1987) ialah sejenis sekolah baharu yang bermatlamat mengembangkan pelajar asal yang berupaya untuk mengambil bahagian di pentas dunia. Berdasarkan sekitar teras empat elektif pakar (Kajian Kemanusiaan dan Sosial, Sains dan Matematik, Kajian Antarabangsa dan Muzik) kami menawarkan kurikulum berdasarkan unit dengan pilihan mata pelajaran yang luas. Sistem kami direka untuk pembelajaran yang berkesan – Pelajar tahun pertama menumpukan pada kursus asas, dan dari tahun kedua ke atas, pelajar mengikuti laluan pengajian di mana mereka memilih mata pelajaran mengikut minat dan pelan pendidikan masa hadapan mereka. Kebanyakan pelajar yang menamatkan pengajian berjaya melanjutkan pengajian mereka di institusi-institusi seperti universiti kebangsaan dan awam.
Ⅱ. Moto Sekolah: Perusahaan dan Kerjasama
Inisiatip:
Kemajuan melalui dorongan anda sendiri. Berusaha ke arah apa yang anda fikir betul dan merealisasikannya. Mengakui bahawa anda bertanggungjawab atas tindakan anda sendiri dan berupaya mengakses secara objektif apa kesan yang akan berlaku ke atas masyarakat.
Kerjasama:
Melalui ilmu pengetahuan dan empati terhadap orang lain membangunkan keupayaan untuk bekerjasama dengan jayanya.
Ⅲ. Matlamat Pendidikan
Kami berusaha untuk menyemai sifat-sifat berikut dalam diri pelajar kami:

  1. Sifat berdaya usaha dan gaya diri bebas.
  2. Pandangan seseorang sebagai ahli komuniti sekolah, berupaya memahami kedudukan dan masalah orang lain supaya dapat bekerjasama dan membantu mereka.
  3. Minda dan tubuh yang sihat melalui pembangunan kecerdasan yang kukuh dan perasaan yang kaya.
  4. Pemahaman mendalam terhadap orang Jepun serta budaya dan tradisi antarabangsa, menghasilkan pemikiran perasaan dan kerjasama antarabangsa.
Ⅳ. Sistem Pendidikan
1.Pembelajaran Melalui Elektif
Merangka rasa ingin tahu intelektual, sikap ingin tahu dan kepentingan akademik pelajar dari tahun kedua pilihan mereka daripada salah satu empat elektif dan menyambung kursus pengajian berdasarkan aspirasi mereka sendiri. Kelas-kelas khusus elektif dan latihan mengukuhkan motivasi pelajar ke arah matlamat masa hadapan.

Kajian Kemanusiaan dan Sosial:
Memperoleh keupayaan untuk menyumbang kepada pembangunan negara asal anda dan masyarakat antarabangsa melalui kajian budaya, kajian sosial dan bahasa.
Sains dan Matematik:
Mendalamkan pemahaman terhadap sains semulajadi dan mengembangkan rasa ingin tahu intelektual, kreativiti dan keaslian sambil membangunkan keupayaan pemikiran saintifik yang mantap.
Kajian Antarabangsa:
Mendalamkan pemahaman terhadap bahasa-bahasa asing serta bahasa dan budaya sendiri, sambil berusaha ke arah peningkatan kemahiran komunikasi.
Muzik:
Meningkatkan teknik dan mengembangkan perasaan muzikal dan kehalusan menerusi fokus tertumpu pada aktiviti-aktiviti kreatif.
2.Pembelajaran Melalui Aktiviti-Aktiviti
Acara-acara dan aktiviti-aktiviti bertumpukan pelajar (kelab-kelab, majlis pelajar, homeroom) memupuk motivasi pelajar berhubung dengan kehidupan sekolah. Pengalaman pembelajaran di luar negara dan hubungan dengan universiti meluaskan program pengajian. Kepercayaan dan kemurahan hati terhadap orang lain yang dipupuk melalui aktiviti-aktiviti yang menghubungkan pelajar dengan kawasan yang lebih luas.
Ⅴ. Tinjauan pada Kehidupan Di Sekolah
(Masukkan Imej)